KURUCU YÖNETİM KURULU

Ertan TUNÇER – Kurucu.yön.kur.başkanı

Hakan MARŞAN – Başkan Yardımcısı

Mutlu ALTIN – Başkan Yardımcısı

Hilmi KÜÇÜK – Genel sekreter

Salih YETİMOĞLU – Muhasip Üye

İskender GENÇ – Üye

Engin ÇETİNER – Üye